Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie pn: „ Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – nr postępowania 006/20

Numer postępowania:

006/20
Termin składania ofert: 2020-01-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AUDIT LAB Sp. z o.o.
45-071 Opole
ul. Armii Krajowej 15/7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 18948.15 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-20 15:42:36

Data modyfikacji: 2020-01-20 15:53:55

Wersja: 1


Powiadom znajomego