Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 697 na wybranych odcinkach od km 6+940 do km 8+390 Suchodół – Polków Sagały, od km 9+730 do km 11+458   Polków Sagały – Grębków i od km 12+523 do km 14+135 Ogródek- Stawiska na terenie gminy Grębków, pow. węgrowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 004/20

Numer postępowania:

004/20
Termin składania ofert: 2020-02-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2599039.67 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-21 14:29:47

Data modyfikacji: 2020-01-21 14:47:44

Wersja: 1


Powiadom znajomego