Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 8+100 do km 9+100” - nr postępowania 012/20

Numer postępowania:

012/20
Termin składania ofert: 2020-02-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1148974.06 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-27 09:56:16

Data modyfikacji: 2020-02-03 14:42:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego