Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegająca na rozbiórce istniejącego  i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Osownica w miejscowości Zawiszyn w km 28+069 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”

- nr postępowania 024/20

Numer postępowania:

024/20
Termin składania ofert: 2020-02-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DOMOST Sp. z o.o.
07-320 Małkinia Górna
ul. Kolejowa 30
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 7992872.75 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-27 12:10:21

Data modyfikacji: 2020-02-10 14:30:09

Wersja: 1


Powiadom znajomego