Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 574 od km 8+835 do km 9+350 ul. Kutnowska i ul. Nowy Rynek w Gąbinie”- nr postępowania 013/20

Numer postępowania:

013/20
Termin składania ofert: 2020-02-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
INFRASTRUKTURA BUD - 59 Spółka z o.o.
02-572 Warszawa
ul. Kazimierzowska 43 lok. K
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 980823.16 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-27 15:26:27

Data modyfikacji: 2020-02-03 14:42:47

Wersja: 1


Powiadom znajomego