Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 4+743 do km 6+030 długości 1,287 km w miejscowości Szaruty, na terenie gminy Liw,  powiat węgrowski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 022/20

Numer postępowania:

022/20
Termin składania ofert: 2020-02-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski
07-106 Miedzna
ul. Orzeszowska 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 882452.76 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-28 12:31:05

Data modyfikacji: 2020-02-06 14:01:03

Wersja: 1


Powiadom znajomego