Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 738 w km 6+450 do km 8+620 na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 021/20

Numer postępowania:

021/20
Termin składania ofert: 2020-02-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych w Grójcu Sp. z o.o
05-60 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1351316.01 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-28 15:02:00

Data modyfikacji: 2020-02-07 11:54:40

Wersja: 1


Powiadom znajomego