Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 77+185 do km 77+935 – dł. 0,750 km w m. Rościszewo” - nr postępowania 030/20

Numer postępowania:

030/20
Termin składania ofert: 2020-02-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROG-BET Marcin Głuchowski
96-500 Sochaczew
ul. Gawłowska 179a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 399361.32 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-31 09:50:36

Data modyfikacji: 2020-01-31 09:53:30

Wersja: 1


Powiadom znajomego