Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 30+150 do km 33+745 w m. Parysów, Słup, Wilchta, na terenie gmin Parysów, Borowie, powiat garwoliński, województwo mazowieckie” - nr postępowania 035/20

Numer postępowania:

035/20
Termin składania ofert: 2020-02-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm, Lider: F.H.U. BRUK - BUD Piotr Skoczek, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o.
05-430 Celestynów
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 5666749.24 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-03 14:04:01

Data modyfikacji: 2020-02-18 14:36:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego