Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 16+800 do km 17+570, od km 18+050 do 20+000 i od km 54+200 do 54+600”- nr postępowania 018/20

Numer postępowania:

018/20
Termin składania ofert: 2020-02-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3604733.45 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-05 14:33:30

Data modyfikacji: 2020-02-10 14:29:30

Wersja: 1


Powiadom znajomego