Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 22+875 do km 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki, powiat gostyniński” - nr postępowania 025/20

Numer postępowania:

025/20
Termin składania ofert: 2020-02-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 4429805.15 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-06 08:15:20

Data modyfikacji: 2020-02-21 14:08:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego