Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy  i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.”  – nr postępowania 039/20

Numer postępowania:

039/20
Termin składania ofert: 2020-02-25 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) unieważnia wyżej wymienione postępowanie, ponieważ omyłkowo nie wysłał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, tym samym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-11 14:48:53

Data modyfikacji: 2020-02-18 14:44:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego