Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont mostu w miejscowości Borkowo nad rzeką Wkrą w km 22+445 drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 032/20

Numer postępowania:

032/20
Termin składania ofert: 2020-02-27 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FIRMA USŁUGOWA DETAL Piotr Włoch
32-440 Sułkowice
Biertowice 26
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1947530.34 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-12 13:51:08

Data modyfikacji: 2020-02-12 13:54:53

Wersja: 1


Powiadom znajomego