Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 754 w km 41+720 do km 43+500 na terenie gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 038/20

Numer postępowania:

038/20
Termin składania ofert: 2020-03-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Budromost - Starachowice Sp. z o.o.
27-215 Wąchock
ul. Św.Rocha 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1170801.21 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-12 16:53:53

Data modyfikacji: 2020-02-27 15:01:15

Wersja: 1


Powiadom znajomego