Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 700 od km 1+070 do km 1+546 wraz z remontem dwóch przepustów w km 1+108 i km 1+400”- nr postępowania 033/20

Numer postępowania:

033/20
Termin składania ofert: 2020-02-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg
02-495 Warszawa
ul. Szomańskiego 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 971700.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-12 17:20:31

Data modyfikacji: 2020-02-26 14:43:05

Wersja: 1


Powiadom znajomego