Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 122+200 do km 122+600 m. Rogowo oraz od km 124+100 do km 124+500 m. Chodkowo – Kuchny (L=0,800 km)”

- nr postępowania 031/20

Numer postępowania:

031/20
Termin składania ofert: 2020-03-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta za najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 759089.63 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-13 14:26:27

Data modyfikacji: 2020-02-13 14:29:45

Wersja: 1


Powiadom znajomego