Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 od km 36+963,05 do km 37+785,05”

- nr postępowania 044/20

Numer postępowania:

044/20
Termin składania ofert: 2020-03-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Partner: Zakład Budowlano- Montażowy BUDOMONT Sp. J., Stanisław Dublicki, Krzysztof Dublicki
87-600 Lipno
ul. Wojska Polskiego 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 7478398.35 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-14 13:54:37

Data modyfikacji: 2020-02-27 14:40:05

Wersja: 1


Powiadom znajomego