Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 695 na wybranych odcinkach: od km 0+030 do km 3+730 Kosów Lacki – Olszew i od km 4+400 do km 6+000 Olszew – Ceranów na terenie gminy Kosów Lacki i Ceranów, pow. sokołowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 041/20

Numer postępowania:

041/20
Termin składania ofert: 2020-03-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Brokowska 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 2794061.81 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-20 13:49:59

Data modyfikacji: 2020-03-04 15:37:15

Wersja: 1


Powiadom znajomego