Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów na odcinku od km 13+700 do km 18+200 w miejscowościach Nowa Wieś, Krześniaków, Laski na terenie gminy Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 045/20

Numer postępowania:

045/20
Termin składania ofert: 2020-03-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 4651888.33 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-21 10:58:34

Data modyfikacji: 2020-03-06 11:05:42

Wersja: 1


Powiadom znajomego