Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Pomiary poziomu hałasu przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego” – nr postępowania 046/20

Numer postępowania:

046/20
Termin składania ofert: 2020-03-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BAASA Acoustics sp. j.
58-100 Świdnica
ul. Gdyńska 25
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 89974.50 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-27 14:54:50

Data modyfikacji: 2020-03-05 15:10:22

Wersja: 1


Powiadom znajomego