Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 630 na odcinku od km 0+000 do km 3+400 (L=3,400 km) na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki,  powiat nowodworski” - nr postępowania 051/20

Numer postępowania:

051/20
Termin składania ofert: 2020-04-01 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2490304.13 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-03-03 11:13:02

Data modyfikacji: 2020-03-13 14:17:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego