Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 731:  Potycz – Falęcice – Białobrzegi na wybranych odcinkach od km 2+270 do km 3+480 (m. Konary – Magierowa Wola) i od km 4+550 do km 6+740 (m. Magierowa Wola – Dębnowola), gmina Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie”- nr postępowania 053/20

Numer postępowania:

053/20
Termin składania ofert: 2020-04-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STAR BUDOWA, Karol Cieśla
27-225 Pawłów
Chybice 77
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3208935.50 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-03-04 15:17:28

Data modyfikacji: 2020-03-30 13:47:26

Wersja: 1


Powiadom znajomego