Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem  oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki – etap II” - nr postępowania 052/20

Numer postępowania:

052/20
Termin składania ofert: 2020-04-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Wykonawców: Lider: COMFORT - THERM Łukasz Krawczyk, Partner: COMFORT - THERM Sp. z o. o., Partner: MABO Małgorzata Bober
09-152 Naruszewo
Wróblewo Osiedle 11/17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3584400.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-03-05 13:50:38

Data modyfikacji: 2020-04-01 13:22:09

Wersja: 1


Powiadom znajomego