Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

 

„Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy  i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.”  – nr postępowania 066/20

Numer postępowania:

066/20
Termin składania ofert: 2020-04-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Instytut Badań Inżynierskich Labor Aquila
42-262 Poczesna
ul. Działkowa 15, Nowa Wieś
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 110921.40 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-03-11 15:05:34

Data modyfikacji: 2020-03-31 12:43:29

Wersja: 1


Powiadom znajomego