Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu nad kanał „Kaczor” w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 061/20

Numer postępowania:

061/20
Termin składania ofert: 2020-04-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GOLDRAD Sp. z o.o.
04-360 Warszawa
ul. Prochowa 7 lok. 12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 782474.97 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-03-25 13:43:38

Data modyfikacji: 2020-04-14 14:26:53

Wersja: 1


Powiadom znajomego