Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 6 części w 2020 r.” – nr postępowania 059/20

Numer postępowania:

059/20
Termin składania ofert: 2020-04-22 o godz 10:00:00

Część 1

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów - Obwodu Drogowego w Grudusku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BUDOMOST Sp. z o.o.
15-522 Białystok
Zaścianki Szosa Baranowicka 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 63835.43 brutto

Część 2

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów - Obwodu Drogowego w Żurominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BUDOMOST Sp. z o.o.
15-522 Białystok
Zaścianki Szosa Baranowicka 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 119558.36 brutto

Część 3

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Drogowy Ciechanów - Obwodu Drogowego w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
S-PROBUD
73-110 Stargard
ul. Rzeźnicza 6-8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 135956.21 brutto

Część 4

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin- Nowy Dwór Mazowiecki - Obwodu Drogowego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BUDOMOST Sp. z o.o.
15-522 Białystok
Zaścianki Szosa Baranowicka 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 231609.00 brutto

Część 5

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Drogowego w Radomiu - Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
S-PROBUD
73-110 Stargard
ul. Rzeźnicza 6-8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 180399.18 brutto

Część 6

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Radomiu - Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BUDROMEX Radom Emilia Podsiadła
26-600 Radom
ul. Wolanowska 228
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 88941.30 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-02 12:11:49

Data modyfikacji: 2020-04-17 13:37:35

Wersja: 1


Powiadom znajomego