Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont 3 szt. skrzyżowań o ruchu okrężnym, nawierzchni bitumicznej wraz z pierścieniami z kostki brukowej i granitowej, DW 580 km 9+300, DW 898 km 3+462, DW 705 km 15+240.” - nr postępowania 070/20

Numer postępowania:

070/20
Termin składania ofert: 2020-04-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ALBLU Sp. z o.o.
03-305 Warszawa
ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 593475.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-06 09:27:59

Data modyfikacji: 2020-04-15 13:44:29

Wersja: 1


Powiadom znajomego