Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 898 od km 4+970 do km 5+600”

- nr postępowania 069/20

Numer postępowania:

069/20
Termin składania ofert: 2020-04-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm:Lider INVEST AG Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Partner: INVEST AG Sp. z o.o.
01-625 Warszawa
ul. Mickiewicza 37/58
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 583422.70 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-08 09:23:30

Data modyfikacji: 2020-04-23 08:24:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego