Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 712 na odcinku od km 0+000 do km 1+900 w miejscowości Habdzin, Łęg, na terenie gminy Konstancin - Jeziorna,  powiat piaseczyński, województwo mazowieckie” - nr postępowania 057/20

Numer postępowania:

057/20
Termin składania ofert: 2020-04-23 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FAL BRUK Sp. z o. o., Sp. k.
02-868 Warszawa
ul. Sarabandy 42
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1486947.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-08 09:48:23

Data modyfikacji: 2020-04-16 15:27:03

Wersja: 1


Powiadom znajomego