Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie  na terenie  Obwodu Drogowego MZDW  przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Mazowieckim – w systemie projektuj i buduj” - nr postępowania 056/20

Numer postępowania:

056/20
Termin składania ofert: 2020-05-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CARO PLUS Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
Al. Bohaterów Września 9 lok. 135
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2574000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-09 13:31:37

Data modyfikacji: 2020-04-28 11:15:25

Wersja: 1


Powiadom znajomego