Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 11+583 do km 13+283 w m. Jeżewice, Suchodół na terenie gminy Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie”- nr postępowania 058/20

Numer postępowania:

058/20
Termin składania ofert: 2020-04-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych w Grójcu Sp. z o.o
05-60 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1545714.20 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-09 15:33:57

Data modyfikacji: 2020-04-23 14:57:48

Wersja: 1


Powiadom znajomego