Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka-  Ostrów Maz. od km 6+350 do km 10+020 (L=3,670 km)- kontynuacja niezrealizowanych robót”

- nr postępowania 074/20

Numer postępowania:

074/20
Termin składania ofert: 2020-05-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
UNIBEP S.A.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 19
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 695100.56 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-22 14:29:45

Data modyfikacji: 2020-04-22 14:38:08

Wersja: 1


Powiadom znajomego