Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 705 od km 17+585  do km 18+503 strona lewa na wybranych odcinkach” - nr postępowania 067/20

Numer postępowania:

067/20
Termin składania ofert: 2020-05-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AGNES-BUD Sławomir Kreps
96-512 Młodzieszyn
Mistrzewice 41A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 277000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-23 14:30:34

Data modyfikacji: 2020-05-05 12:29:07

Wersja: 1


Powiadom znajomego