Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do km 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński” - nr postępowania 080/20

Numer postępowania:

080/20
Termin składania ofert: 2020-05-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm:Lider INVEST AG Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Partner: INVEST AG Sp. z o.o.
01-625 Warszawa
ul. Mickiewicza 37/58
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3944889.85 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-05-08 14:10:41

Data modyfikacji: 2020-05-25 12:40:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego