Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Poprawa dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020– nr postępowania 075/20

Numer postępowania:

075/20
Termin składania ofert: 2020-05-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
INFRACOMPLEX Tomasz Wrzosek
43-360 Bystra
ul. Juliana Fałata 118
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 399750.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-05-13 14:03:06

Data modyfikacji: 2020-05-14 09:43:16

Wersja: 1


Powiadom znajomego