Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła ”WOŁOMIN” na trasie S-8” - przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020.” – nr postępowania 079/20

Numer postępowania:

079/20
Termin składania ofert: 2020-05-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BEL-KONSULTING, Krzysztof Belicki,
05-600 Grójec
ul. Drogowców 2/11
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 374373.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-05-20 14:19:40

Data modyfikacji: 2020-05-20 14:44:48

Wersja: 1


Powiadom znajomego