Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40, w Maciejowicach – budowa budynku administracyjnego, magazynowo – garażowego, oświetlenia oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II z podziałem na 2 części”- nr postępowania 085/20

Numer postępowania:

085/20
Termin składania ofert: 2020-06-09 o godz 10:00:00

Część 1

„Budowa budynku magazynu soli na potrzeby OD MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach – w systemie projektuj i buduj”.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk
26-600 Radom
ul. Stalowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1045500.00 brutto

Część 2

„Budowa budynku administracyjno–magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby OD MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach - w systemie buduj”.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk
26-600 Radom
ul. Stalowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 3751500.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-05-25 10:12:21

Data modyfikacji: 2020-06-01 13:26:19

Wersja: 1


Powiadom znajomego