Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 720 od km 0+000 do km 2+120 oraz od km 19+150 do km 19+320” - nr postępowania 088/20

Numer postępowania:

088/20
Termin składania ofert: 2020-06-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AGLET Sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1490000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-06-04 08:35:41

Data modyfikacji: 2020-06-19 11:12:37

Wersja: 1


Powiadom znajomego