Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Demontaż, dostawa, ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 5 części”

-  nr postępowania 096/20

Numer postępowania:

096/20
Termin składania ofert: 2020-07-07 o godz 10:00:00

Część 1

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1, 3, 4, 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dn. 07.07.2020 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 2

Dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie części 2 - kwotę 36 088,20 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 647 w Rejonie Drogowym Ostrołęka

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1, 3, 4, 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dn. 07.07.2020 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 4

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Maz.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1, 3, 4, 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dn. 07.07.2020 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 5

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej (dawna droga krajowa nr 7) w Rejonie Drogowym Radom

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1, 3, 4, 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dn. 07.07.2020 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-06-22 15:10:47

Data modyfikacji: 2020-06-26 13:56:07

Wersja: 1


Powiadom znajomego