Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

 

„Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021

z podziałem na 8 części”  – nr postępowania 094/20

Numer postępowania:

094/20
Termin składania ofert: 2020-07-08 o godz 10:00:00

Część 1

CZĘŚĆ 1 – dostawa 1 180 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 236 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PUH ROL-POL Jan Różanowski
09-414 Brudzeń Duży
Myśliborzyce
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 32186.25 brutto

Część 2

CZĘŚĆ 2 – dostawa 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 60 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Mechanika Pojazdowa Zbigniew Jarzynka BLUE TRANS Handel Kruszywem i Częściami Samochodowymi
09-300 Żuromin
Wiadrowo ul. W. Witosa 98
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 15498.00 brutto

Część 3

CZĘŚĆ 3 – dostawa 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 120 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Towarowy Transport Drogowy Justyna Wójcicka
26-624 Kowala
Kowalówka 17B
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 19483.20 brutto

Część 4

CZĘŚĆ 4 – dostawa 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 40 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia wyżej wymienione postępowanie w zakresie części 4, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;.

Część 5

CZĘŚĆ 5 – dostawa 1 050 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 210 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski
07-106 Miedzna
ul. Orzeszowska 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 49593.60 brutto

Część 6

CZĘŚĆ 6 – dostawa 1 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 260 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski
07-106 Miedzna
ul. Orzeszowska 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 61401.60 brutto

Część 7

CZĘŚĆ 7 – dostawa 2 245,00 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 449 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Bruk-And Andrzej Krawczyk
26-807 Radzanów
Rogolin 30
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 61964.69 brutto

Część 8

CZĘŚĆ 8 – dostawa 1 540 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 308 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Towarowy Transport Drogowy Justyna Wójcicka
26-624 Kowala
Kowalówka 17B
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 49779.58 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-06-30 11:14:46

Data modyfikacji: 2020-06-30 14:32:08

Wersja: 1


Powiadom znajomego