Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021” – nr postępowania 092/20

Termin składania ofert: 2020-07-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o. o.
32-566 Alwernia
ul. I. Krasickiego 18A
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 162699.48 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-06-30 14:57:27

Data modyfikacji: 2020-06-30 15:03:55

Wersja: 1


Powiadom znajomego