Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 3+784 do km 3+884 wraz  z wykonaniem remontu przepustu w km 3+838 drogi wojewódzkiej nr 876 w miejscowości Piotrkowice, na działce nr 226/1 – obręb: 25 Piotrkowice, jednostka ewidencyjna: Żabia Wola, powiat grodziski, woj. mazowieckie (pas drogi woj. nr 876)” – nr postępowania 098/20

Numer postępowania:

098/20
Termin składania ofert: 2020-07-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GOLDRAD Sp. z o.o.
04-360 Warszawa
ul. Prochowa 7 lok. 12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 906248.16 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-07-06 14:24:53

Data modyfikacji: 2020-07-14 12:24:22

Wersja: 1


Powiadom znajomego