Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont wiaduktu w km 11+225 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 w Pruszkowie” – nr postępowania 106/20

Numer postępowania:

106/20
Termin składania ofert: 2020-08-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o.
02-215 Warszawa
ul. Głuszycka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 2116424.60 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-07-15 14:32:57

Data modyfikacji: 2020-08-03 12:39:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego