Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Demontaż, dostawa, ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 5 części”

-  nr postępowania 108/20

Numer postępowania:

108/20
Termin składania ofert: 2020-08-04 o godz 10:00:00

Część 1

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TB INFRA Mariusz Życiński
40-749 Katowice
ul. Tartaczna 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 132660.42 brutto

Część 2

Dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.
31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 116
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
Cena oferty: 47315.64 brutto

Część 3

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 647 w Rejonie Drogowym Ostrołęka

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
S-system Jacek Sirant
11-810 Wydminy
ul. Konopnickiej 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
Cena oferty: 9840.00 brutto

Część 4

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Maz.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TB INFRA Mariusz Życiński
40-749 Katowice
ul. Tartaczna 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
Cena oferty: 423842.63 brutto

Część 5

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej (dawna droga krajowa nr 7) w Rejonie Drogowym Radom

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TB INFRA Mariusz Życiński
40-749 Katowice
ul. Tartaczna 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
Cena oferty: 17780.88 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-07-20 12:13:40

Data modyfikacji: 2020-07-22 14:40:14

Wersja: 1


Powiadom znajomego