Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na terenie Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 101/20

Numer postępowania:

101/20
Termin składania ofert: 2020-08-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
INFRACOMPLEX Tomasz Wrzosek
43-360 Bystra
ul. Juliana Fałata 118
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 281670.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-07-22 12:55:48

Data modyfikacji: 2020-08-03 10:49:56

Wersja: 1


Powiadom znajomego