Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 zadań” – nr postępowania 110/20

Numer postępowania:

110/20
Termin składania ofert: 2020-08-20 o godz 10:00:00

Część 1

Część nr 1 – Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie rejonu drogowego Gostynin, Obwodu Drogowego Gostynin.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda
11-700 Mrągowo
ul. Słowicza 17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 188799.12 brutto

Część 2

Część nr 2 – Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie rejonu drogowego Gostynin, Obwodu Drogowego Sanniki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STANDREW Piotr Stańczak Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
13-214 Uzdowo
Uzdowo 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 57024.00 brutto

Część 3

Część nr 3 – Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego Grudusk.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STANDREW Piotr Stańczak Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
13-214 Uzdowo
Uzdowo 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 5866.56 brutto

Część 4

Część nr 4 – Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda
11-700 Mrągowo
ul. Słowicza 17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 52935.00 brutto

Część 5

Część nr 5 – Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego Nasielsk.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 74400.00 brutto

Część 6

Część nr 6 – Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie rejonu drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego Siedlce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 91392.00 brutto

Część 7

Część nr 7 – Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
„CARZONI” Izabela Seweryn
26-600 Radom
ul. Witosa 10A,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 39119.76 brutto

Część 8

Część nr 8 – Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Maciejowicach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SORTED Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 67003.20 brutto

Część 9

Część nr 9 – Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Warce.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 6 728,40 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-08-06 07:33:12

Data modyfikacji: 2020-08-17 14:16:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego