Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 17 zadań - Obwodów Drogowych ” - nr postępowania 112/20

Numer postępowania:

112/20
Termin składania ofert: 2020-08-26 o godz 10:00:00

Część 1

Zadanie 1: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Gostynin.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
„BORA” Sp. z o.o.
09-408 Płock
ul. Gmury 14
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 82883.00 brutto

Część 2

Zadanie 2: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Sanniki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 91091.34 brutto

Część 3

Zadanie 3: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Bielsk.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
„BORA” Sp. z o.o.
09-408 Płock
ul. Gmury 14
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 142147.90 brutto

Część 4

Zadanie 4: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów, Obwód Drogowy Grudusk.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.P.H.U. ORION Robert Rochoń
09-320 Bieżuń
Karniszyn Parcele 10a
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 23087.59 brutto

Część 5

Zadanie 5: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów, Obwód Drogowy Żuromin.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 6

Zadanie 6: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów, Obwód Drogowy Ciechanów.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 7

Zadanie 7: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy Grodzisk Mazowiecki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Firma Handlowo - Transportowo - Usługowa WIESŁAW Tomasz Głąb
28-142 Tuczępy
Bosowice 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 234930.00 brutto

Część 8

Zadanie 8: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy Łazy.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Firma Handlowo - Transportowo - Usługowa WIESŁAW Tomasz Głąb
28-142 Tuczępy
Bosowice 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 258300.00 brutto

Część 9

Zadanie 9: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Wołomin, Obwód Drogowy Wołomin nr 3.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DKM-Laskowscy Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych
05-230 Kobyłka
Ul. Gospodarcza 76
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 83665.83 brutto

Część 10

Zadanie 10: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Wołomin, Obwód Drogowy Wołomin nr 4.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych
05-200 Wołomin
ul. Łukasiewicza 9G
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 242453.30 brutto

Część 11

Zadanie 11: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Węgrów - Siedlice, Obwód Drogowy Siedlce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo – Budowlano - Handlowo - Usługowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk
08-460 Sobolew
Anielów 26
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 458897.01 brutto

Część 12

Zadanie 12: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Radom, Obwód Drogowy Radom.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INTERBUD Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Limanowskiego 154
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 126690.00 brutto

Część 13

Zadanie 13: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Radom, Obwód Drogowy Potworów.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PPHU BRUKER Artur Piwowarczk
26-600 Radom
ul. Wośnicka 96
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 95910.48 brutto

Część 14

Zadanie 14: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Radom, Obwód Drogowy Nowe Miasto nad Pilicą.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PPHU BRUKER Artur Piwowarczk
26-600 Radom
ul. Wośnicka 96
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 216.00 brutto

Część 15

Zadanie 15: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Otwock.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SPECBRUK Magdalena Laskus
05-408 Glinianka
Wola Karczewska ul. Doliny Świdra 78
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 169292.28 brutto

Część 16

Zadanie 16: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno, Obwód Drogowy Piaseczno.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SOL-BUD Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Kowalski
05-532 Baniocha
Łubna, ul. Łubińska 4/2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 147600.00 brutto

Część 17

Zadanie 17: Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno, Obwód Drogowy Warka.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Krzysztof Werens – INSBUD
26-800 Białobrzegi
ul. Kościelna 93E
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 85481.46 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-08-11 14:34:28

Data modyfikacji: 2020-08-17 14:32:47

Wersja: 1


Powiadom znajomego