Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 18 zadań” - nr postępowania 114/20

Numer postępowania:

114/20
Termin składania ofert: 2020-08-26 o godz 10:00:00

Część 1

Zadanie nr 1 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Ogrodniczo- Szkółkarskie Arkadiusz Nawrocki Lubstów
62-610 Sompolno
ul. Kościelna 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 13174.90 brutto

Część 2

Zadanie nr 2 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Ogrodniczo- Szkółkarskie Arkadiusz Nawrocki Lubstów
62-610 Sompolno
ul. Kościelna 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 8862.96 brutto

Część 3

Zadanie nr 3 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Ogrodniczo- Szkółkarskie Arkadiusz Nawrocki Lubstów
62-610 Sompolno
ul. Kościelna 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 116259.12 brutto

Część 4

Zadanie nr 4 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Ogrodniczo- Szkółkarskie Arkadiusz Nawrocki Lubstów
62-610 Sompolno
ul. Kościelna 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 7677.00 brutto

Część 5

Zadanie nr 5 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Ogrodniczo- Szkółkarskie Arkadiusz Nawrocki Lubstów
62-610 Sompolno
ul. Kościelna 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 10975.20 brutto

Część 6

Zadanie nr 6 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Ogrodniczo- Szkółkarskie Arkadiusz Nawrocki Lubstów
62-610 Sompolno
ul. Kościelna 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 13770.00 brutto

Część 7

Zadanie nr 7 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca
64-930 Szydłowo
Dobrzyca ul. Baśniowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 62412.60 brutto

Część 8

Zadanie nr 8 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), unieważnia wyżej wymienione postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 9

Zadanie nr 9 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), unieważnia wyżej wymienione postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 10

Zadanie nr 10 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca
64-930 Szydłowo
Dobrzyca ul. Baśniowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 11938.50 brutto

Część 11

Zadanie nr 11 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Maz., Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca
64-930 Szydłowo
Dobrzyca ul. Baśniowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 18816.00 brutto

Część 12

Zadanie nr 12 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Maz., Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Ogrodniczo- Szkółkarskie Arkadiusz Nawrocki Lubstów
62-610 Sompolno
ul. Kościelna 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 27684.00 brutto

Część 13

Zadanie nr 13 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Węgrów-Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca
64-930 Szydłowo
Dobrzyca ul. Baśniowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 13655.76 brutto

Część 14

Zadanie nr 14 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Węgrów-Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca
64-930 Szydłowo
Dobrzyca ul. Baśniowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 27762.15 brutto

Część 15

Zadanie nr 15 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Węgrów-Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GRUDZIŃSKI Szkółkarstwo Ozdobne Metalex, Józef Grudziński,
62-610 Sompolno
Sycewo 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 6454.11 brutto

Część 16

Zadanie nr 16 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TRANS-PLANT Jakub Jąkalski
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Krótka 20/6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 1952.10 brutto

Część 17

Zadanie nr 17 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Otwock-Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GRUDZIŃSKI Szkółkarstwo Ozdobne Metalex, Józef Grudziński,
62-610 Sompolno
Sycewo 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 17644.35 brutto

Część 18

Zadanie nr 18 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Otwock-Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca
64-930 Szydłowo
Dobrzyca ul. Baśniowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 10379.34 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-08-12 12:14:04

Data modyfikacji: 2020-08-20 11:08:46

Wersja: 1


Powiadom znajomego