Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 15 zadań” – nr postępowania 123/20

Numer postępowania:

123/20
Termin składania ofert: 2020-09-25 o godz 10:00:00

Część 1

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STANDREW Piotr Stańczak Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
13-214 Uzdowo
Uzdowo 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 31320.00 brutto

Część 2

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STANDREW Piotr Stańczak Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
13-214 Uzdowo
Uzdowo 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 9072.00 brutto

Część 3

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STANDREW Piotr Stańczak Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
13-214 Uzdowo
Uzdowo 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 24840.00 brutto

Część 4

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie zadania 4 kwotę 36 894,25 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 5

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie zadania 5 kwotę 39 518,86 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 6

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Wołomin, Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa SEKWOJA Dawid Sutkowski
33-171 Pleśna
Łowczówek 95A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 16200.00 brutto

Część 7

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Wołomin, Obwodu Drogowego w Nasielsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 19229.40 brutto

Część 8

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Lipsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.U.H. OGRODNIK Edyta Fereniec
26-600 Radom
ul. G. Bacewicz 33
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 50436.00 brutto

Część 9

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.U.H. OGRODNIK Edyta Fereniec
26-600 Radom
ul. G. Bacewicz 33
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 13068.00 brutto

Część 10

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.U.H. OGRODNIK Edyta Fereniec
26-600 Radom
ul. G. Bacewicz 33
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 28080.00 brutto

Część 11

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DREW-BUD Zakład Utrzymania i Pielęgnacji Zieleni Budek Łukasz
96-214 Cielądz3
Komorów 15
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 4471.20 brutto

Część 12

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Otwocku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie zadania 12 kwotę 2 808,00 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 12 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 13

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Piasecznie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie zadania 13 kwotę 35 510,40 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 14

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Maciejowicach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w SIWZ (cena 100%)
Cena oferty: 87480.00 brutto

Część 15

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Warce.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie zadania 15 kwotę 2 646,00 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 15 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-09-17 14:33:33

Data modyfikacji: 2020-09-24 14:23:46

Wersja: 1


Powiadom znajomego