Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie napraw na wiadukcie nad linią kolejową PKP w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej 705 -– nr postępowania 128/20

Numer postępowania:

128/20
Termin składania ofert: 2020-10-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 492 562,00 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-09-29 15:07:24

Data modyfikacji: 2020-09-30 07:14:31

Wersja: 1


Powiadom znajomego